Dr. Ahmed A. H.  Abdellatif,
Dept. Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy,
Al-Azhar University, Assuit Branch, Egypt
ahmed.abdellatif@hotmail.de
ahmed.a.h.abdellatif@azhar.edu.eg
Tel; 002 01016660069, 01152944666
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Designed and Developed by Botheina Hussein